Grundejerforening Vibeholms Vænge

Bestyrelsen byder dig velkommen i Vibeholms Vænge, og som medlem af Grundejerforeningen Vibeholms Vænge.

Foreningen består af 134 parceller og der afholdes generalforsamling en gang om året.

Der ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 

Kontingentet udgør p.t. 175 kr om året og opkræves i april måned.
Du kan med fordel tilmelde dig PBS således at du sparer gebyr for betaling.

Du er altid velkommen til at komme med ris og ros.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 
Stofa og Ishøj Kommune har indgået en aftale om, at Stofa overtager Ishøj fællesantenneanlæg den 1. juni 2021. Det betyder at Stofa fremover vil levere tv- og internet-signal via antenneanlægget.
Du kan læse mere hvis du trykker på linket Stofa
 
 

Godt Nytår alle sammen
 
De fleste har været gode til at rydde op efter en festlig nytårsaften, men der er desværre nogle som ikke har fået gjort det endnu. Det må i meget gerne gøre hurtigst muligt 🙂
 
Alt brugt fyrværkeri skal samles sammen i klare sække og afleveres på genbrug station som alm. brandbart, dog er der undtagelser for fusere!
 
Juletræer indsamles overalt i hele kommunen den tredje tirsdag i januar måned, så i må meget gerne vente med at sætte dem ud til denne dato 🙂

 
Støjvold
 
Opdateret d. 15/9
 
Byrådet har 1. september 2020 godkendt at vi går i gang med etape 2, så pt. holder vi planen med at starte op i indeværende år.
 
Da etablering af støj volden i etape 1 er ved at være færdig, har jeg kontaktet Ishøj Kommune vedrørende etape 2 og fået dette svar fra Tommy Søndergaard
 
“Byrådet skal tage stilling til etape 2 på deres møde i september og hvis de indstiller at der indgås kontrakt med RGS, som er entreprenør på etape 1, så vil jeg forvente at vi kan starte op i løbet af oktober 2020.
Fremgangsmåden med etablering af volden bliver som i etape 1, at vi bruger Ishøj Stationsvej som adgangsvej og starter med at indbygge jord i Ørnekærs Vænge.”
 

 
Fibernet
 
Er du interesseret i fibernet, så vær med til at skaffe tilslutning i dit boligområde.
TDC NET er kommet med et gratis tilbud og samarbejder lige nu med brugerrådet for Ishøj
Fællesantenne for at skaffe opbakning til fiberudrulning i Ishøj. Se brochure fra TDC NET her:
https://ishoj.dk/ishoej-faellesantennes-brugerraad.
 
Hvis vi I Ishøj kan mobilisere, at 80 procent tilkendegiver en interesse for fiber, så vil TDC NET

 

etablere fiber helt gratis.

Det betyder, at TDC NET tilkobler husstande til fibernettet uden betaling, og derefter kan
abonnement købes hos en serviceudbyder efter eget valg. I skrivende stund kan der vælges
mellem produkter fra 8 forskellige udbydere. Der er ingen tvang forbundet med tilkoblingen til
fibernettet, så selvom du får etableret en fiberforbindelse til din bolig, så bestemmer du selv, om og
hvornår du vil bestille produkter.
Hvordan tilkendegives interesse?
Før tilbuddet fra TDC NET kan blive en realitet i Ishøj, kræver det, at vi sammen gør, hvad vi kan
for at mobilisere interessetilkendegivelser nok.

Den enkelte husstand skal nemlig gå ind og tilmelde sig interesselisten på TDC NETs hjemmeside:
www.tdcnet.dk/fiber

Sådan gør du:
Gå ind på tdcnet.dk/fiber
Indtast din adresse i feltet.
TDC NET fortæller dig, at din adresse ikke er en del af TDC NETs fiberudruling lige nu. Men du
kan i stedet tilmelde dig deres interesseliste.
Tilmeld dig interesselisten. 
Link: tdcnet.dk/fiber
Når du har tilmeldt dig interesselisten, så har TDC NET registeret din adresse, og du kommer med
i deres overblik over tilkendegivelser i de forskellige boligområder i Ishøj. Herefter vil TDC NET
også sende informationer til dig om det videre forløb.
Husk at give opfordringen om tilkendegivelse videre til dem, du kender. 
Hvad er næste skridt?
Første skridt på vejen mod fiber, er din interessetilkendegivelse, som TDC NET har brug for, når
de skal vurdere om interessen for fiberudrulning i Ishøj er stor nok til den investering, som de skal
gøre. Når den fase er overstået og hvis TDC NET vurderer, at interessen er stor nok, så kontakter
de dig direkte om, du vil have lagt stikket ind i din bolig. Sidste og tredje skridt er, at du skal tage
stilling til, hvilken udbyder, som du vil købe abonnement hos.

 
 

Tømningskalender 2020
 

Da vi stadigvæk oplever at folk køre alt for stærkt på vores stik veje, har vi prøvet at lave en flayers som vil blive delt ud.

Hvis du har en ide til hvordan vi kan få sænket farten, er du meget velkommen til at kontakte os.


Der er kommet lidt info fra Ishøj kommune.

Jeg kan forstå på Borgmester Ole Bjørstorp, at I i jeres grundejerforening gerne vil have en status på arbejdet med støjvolden. Før jul blev der holdt møder med ejerforeningerne i området. I skulle også meget gerne være blevet inviteret til det. Der blev den vedhæftede dagsorden gennemgået. Jeg håber, den kan svare på jeres spørgsmål, men ellers vil vi naturligvis meget gerne tage et møde med jer, hvor I kan få en status, og vi kan høre deres tanker. I er også velkomne til at ringe til Tommy Hamlet Søndergaard, der sidder med projektet:

Vi igangsætter etape 1 i år, med forventet jordkørsel fra 1. april 2019 og arbejder videre med de udfordringer, der er i etape 2, inden den igangsættes

DialogmødeStorskrald

Da jeg i dag kunne se at der var flere husstande der ikke havde fået afhentet pap, kontaktet jeg skraldemændene, for at høre hvorfor de ikke havde taget det med. De sagde at pap enten skal i klare plastik sække eller bundes med snor af naturfibre. Enhederne må hver maksimalt veje 10 kg. Større genstande, såsom møbler, hårde hvidevarer og lignende må dog gerne veje mere.   I kan læse mere om det på hjemmesiden. http://www.ishoj-affald.dk/Nyheder-Ishoj/Nyhed-om-haveaffald-og-storskrald