Grundejerforening Vibeholms Vænge

Bestyrelsen byder dig velkommen i Vibeholms Vænge, og som medlem af Grundejerforeningen Vibeholms Vænge.

Foreningen består af 134 parceller og der afholdes generalforsamling en gang om året.

Der ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 

Kontingentet udgør p.t. 175 kr om året og opkræves i april måned.
Du kan med fordel tilmelde dig PBS således at du sparer gebyr for betaling.

Du er altid velkommen til at komme med ris og ros.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


17-01-2024

Fastelavn 2024

Tryk på linket:  invitation-fastelavn-2024-vibeholms-vænge


31-05-2023

Kontingent til grundejerforeningen vil blive hævet d 30/06-2023. på PBS

23-02-2023

AFLYSNING AF MØDE VEDRØRENDE FJERNVARME
 
Vi bliver desværre nød til at aflyse vores møde den 9 Marts vedrørende fjernvarme, til en ikke nærmer fastlagt dato i April. Nærmer info om datoen, vil vi melde ud, når vi har mere info fra kommunen.
Det vil ikke give mening, at afholde mødet, da kommunen ikke har info vedrørende priser, tidsplaner og projektudførelse, den vil ligge klar efter påske.
 
På et senere tidspunkt efter sommerferien, og efter at projektet har været i EU udbud, afholdes et supplerende møde. På dette møde vil der blive mulighed for at besigtige de produkter der vælges, og få en snak med teknikere for de enkelte produkter. Ved samme lejlighed gives der mulighed for folk at stille supplerende spørgsmål.

15-02-2023

Vi har i bestyrelsen fået arrangere et møde vedrørende fjernvarme, for Pilegårds vænge, Ørnekærs vænge og Vibeholms vænge. d. 9 Marts kl 18:00 – 21:00 i Brohuset Salen: op til 250 personer

På møde vil Jemil som er driftschef i varmeforsyning, og Rhitpal som er projektleder for varmeforsyningen være til stede.

Der vil være information om fjernvarme, og efterfølgende vil man kunne stille spørgsmål til fjernvarmeværket.


15-02-2023

Generalforsamling på Vibeholms skolen i festsalen kl: 19:00


14-11-2022
 
Nordkysten begynder at grave fra i morgen d. 14-11-22 / 3-2-23 til Fibernet
 

 
18-09-2022
 
Vi har i dag sendt vores første nyhedsbrev ud via foreningslet. Hvis du ikke har tilmeldt dig foreningslet endnu kan du gøre det via linket https://3516.foreninglet.dk/memberportal/frontpage
Det er vigtigt at i kun tilmelder jer 1 person pr. parcel.
I fremtiden vil vi sende nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling osv. via mail. Hvis du har nogle spørgsmål ris/ros til foreningslet er du meget velkommen til at skrive en kommentar og vi vil svare bedst muligt.
 

Fjernvarme
17-08-2022
 
Hej alle
 
Til fjernvarme møde onsdag d. 10 august 2022, blev det fremlagt at jo flere som tilmelder sig fjernvarme forhåndsgodkendelse i et område, jo før får man lagt fjernvarme ind.
 
Der er 5 områder i Ishøj med 1735 boliger som har naturgas og som kan konvertere om til fjernvarme. Det første område er beregnet til at starte i 2023 og slutter omkring 2028.
 
I Slutningen af året har projektgruppen fundet ud af rækkefølgen på udrulningen. En af parametrene er hvor mange forhåndsgodkendelser der er i et område. Derfor er det vigtigt at så mange som muligt tilmelder sig, hvis man gerne vil have fjernvarme.
Ifølge regeringen skal naturgas være udfaset i 2035.
 
Før coronanedlukningerne i 2019 var gasprisen som gennemsnit på 1,09 kr./m3. I 2021 steg gennemsnitspriserne til til 3,84 kr./m3, og i 2022 ligger den foreløbigt på et gennemsnit på 8,27 kr./m3. eksklusiv distribution og afgifter
I dag d. 17-08-2022 er den variable dagspris på naturgas hos OK 19,84 kr/m2. eksklusiv distribution og afgifter
 
D. 27-04-2022 var naturgas prisen steget 115 procent i forhold til 2021 og hele 660 pct. i forhold til 2019.
Det er en stor investering at skifte fra naturgas til fjernvarme, men hvis priserne stadigvæk stiger, eksperter snakker om ca. 23-26 kr/m2 i fyrings sæsonen 2022/2023 er der rigtigt mange penge at spare på de 6 år, fra område 1 til 5 bliver tilsluttet.
 
Ved en gaspris på 26 kr. havner årsregningen på cirka 47.000 kr. for et standardhus på 130 m2 – fire gange mere end i 2019 og 2020, hvor prisen lå på 6–7 kr. pr. m3.
 
Opvarmning af hus med fjernvarme ligger prisen på ca. 21000 kr. ifølge Brugerøkonomien vurderes på baggrund af den gennemsnitlige forbruger i området med et gennemsnitligt varmebehov (18,4 MWh pr. år) og et gennemsnitligt areal (144 m2).
 
Tryk på linket og tilkendegive, om du gerne vil have fjernvarme.
Du indgår ikke en bindende aftale ved at udfylde tilkendegivelsen, men tilkendegivelserne kan give Ishøj Kommune et overblik over interessen for fjernvarme i de forskellige områder, inden gravearbejdet går i gang.
 

Fjernvarme
 
16-08-2022
 
Bestyrelsen har været i kontakt med Ishøj fjernvarme, vedrørende hvor mange parceller som har forhåndsgodkendt sig til fjernvarme:
 
Her er svaret:
 
 
Til dato har 37 ejendomme på Vibeholms Vænge, forhåndsgodkendt fjernvarme.
På Ørnekærs vænge har 29 ejendomme , forhåndsgodkendt fjernvarme
Område 1 rummer de to vænger og har tilsammen 230 mulige tilslutninger.
  • så d.d. er svaret 29%
 
Tryk på linket og tilkendegive, om du gerne vil have fjernvarme.
 
Du indgår ikke en bindende aftale ved at udfylde tilkendegivelsen, men tilkendegivelserne kan give Ishøj Kommune et overblik over interessen for fjernvarme i de forskellige områder, inden gravearbejdet går i gang.
 

Fjernvarme

30-06-2022

Høring af projektforslag for konvertering til fjernvarmeforsyning.
Ishøj Kommune har godkendt projektforslag for konvertering til fjernvarme i 5 områder med i alt 1.735 husstande i Ishøj, som i øjeblikket primært forsynes med naturgas. Projektområdet fremgår af vedlagte projektforslag.

https://vibeholms-vaenge.dk/dokumenter/1656140077.pdf

TDC Fibernet 

17-05-2022

Hej Alle
Jeg har fået en rigtigt god mail fra Sebastian fra TDC i dag.
“Jeg har talt og vi har opnået 248 tilmeldinger ud af 398 adresser, det vil sige vi har opnået 62% tilslutning!
Nu vil jeg påbegynde arbejdet internt og indenfor 1 uges tid vil jeg udsende en tillykke mail til alle der har tilmeldt sig.
Så snart vi har en konkret måned vi påtænker at starte op i, vil jeg meddele jer det og så vil vi begynde at igangsætte en reel kampagne (der hvor i skal give jeres endelige tilkendegivelse)
Normalt tager det mere end 12 måneder fra i har opnået målet, til vi går i gang med at grave, men jeg har fået lovning på vi starter i indeværende år.
 

TDC Fibernet

16-02-2022

Sæt kryds i kalenderen den 22 Marts. 19:00 til Generalforsamling på Vibeholms skolen. Jeg har aftalt med Sebastian fra TDC fibernet at han kommer og fortæller om TDC fibernet, så hvis i har spørgsmål vedrørende fibernettet er i meget velkommen til at stille dem til ham. Her har i også mulighed for at tilmelde jer interesse listen, hvis ikke i har gjort det endnu.

Tryk på linket for at læse brevet fra TDC Fibernet

 
Send en mail til: Fibernet@tdcnet.dk
I emnefeltet skal der stå: “Fiberinteresse”
Dernæst skal man i selve mailteksten skrive:
Navn og efternavn
Fuld hjemme adresse
Mailadresse
Telefonnummer

TDC Fibernet


 
Stofa og Ishøj Kommune har indgået en aftale om, at Stofa overtager Ishøj fællesantenneanlæg den 1. juni 2021. Det betyder at Stofa fremover vil levere tv- og internet-signal via antenneanlægget.
Du kan læse mere hvis du trykker på linket Stofa
 
 

Godt Nytår alle sammen
 
De fleste har været gode til at rydde op efter en festlig nytårsaften, men der er desværre nogle som ikke har fået gjort det endnu. Det må i meget gerne gøre hurtigst muligt 🙂
 
Alt brugt fyrværkeri skal samles sammen i klare sække og afleveres på genbrug station som alm. brandbart, dog er der undtagelser for fusere!
 
Juletræer indsamles overalt i hele kommunen den tredje tirsdag i januar måned, så i må meget gerne vente med at sætte dem ud til denne dato 🙂

 
Støjvold
 
Opdateret d. 15/9
 
Byrådet har 1. september 2020 godkendt at vi går i gang med etape 2, så pt. holder vi planen med at starte op i indeværende år.
 
Da etablering af støj volden i etape 1 er ved at være færdig, har jeg kontaktet Ishøj Kommune vedrørende etape 2 og fået dette svar fra Tommy Søndergaard
 
“Byrådet skal tage stilling til etape 2 på deres møde i september og hvis de indstiller at der indgås kontrakt med RGS, som er entreprenør på etape 1, så vil jeg forvente at vi kan starte op i løbet af oktober 2020.
Fremgangsmåden med etablering af volden bliver som i etape 1, at vi bruger Ishøj Stationsvej som adgangsvej og starter med at indbygge jord i Ørnekærs Vænge.”
 
 
 

Da vi stadigvæk oplever at folk køre alt for stærkt på vores stik veje, har vi prøvet at lave en flayers som vil blive delt ud.

Hvis du har en ide til hvordan vi kan få sænket farten, er du meget velkommen til at kontakte os.


Der er kommet lidt info fra Ishøj kommune.

Jeg kan forstå på Borgmester Ole Bjørstorp, at I i jeres grundejerforening gerne vil have en status på arbejdet med støjvolden. Før jul blev der holdt møder med ejerforeningerne i området. I skulle også meget gerne være blevet inviteret til det. Der blev den vedhæftede dagsorden gennemgået. Jeg håber, den kan svare på jeres spørgsmål, men ellers vil vi naturligvis meget gerne tage et møde med jer, hvor I kan få en status, og vi kan høre deres tanker. I er også velkomne til at ringe til Tommy Hamlet Søndergaard, der sidder med projektet:

Vi igangsætter etape 1 i år, med forventet jordkørsel fra 1. april 2019 og arbejder videre med de udfordringer, der er i etape 2, inden den igangsættes

DialogmødeStorskrald

Da jeg i dag kunne se at der var flere husstande der ikke havde fået afhentet pap, kontaktet jeg skraldemændene, for at høre hvorfor de ikke havde taget det med. De sagde at pap enten skal i klare plastik sække eller bundes med snor af naturfibre. Enhederne må hver maksimalt veje 10 kg. Større genstande, såsom møbler, hårde hvidevarer og lignende må dog gerne veje mere.   I kan læse mere om det på hjemmesiden. http://www.ishoj-affald.dk/Nyheder-Ishoj/Nyhed-om-haveaffald-og-storskrald